Accountant / Bookkeeper

Boekhouding van transaksies in rekeninge, besigheidsrekeninge, debiteure en krediteure, prosessering van fakture, maandstate, ens. Kennis van daaglikse, weeklikse, maandelikse en ander periodieke nakoming van statutêre prosesse en rekonsiliasies ten opsigte van salarisse (PAYE, SDL, WVF, Vergoedingskommisaris / FEM), BTW, voorlopige belasting, inkomstebelasting en ander belastings en heffings. Kennis van SARS E-filling. Opstel van rekenkundige rekords tot op Inkomste- en Balansstaat. Opstel van bestuurstate. Opstel en byhou van bateregisters en te boekstelling daarvan. Hantering van navrae van debiteure en krediteure. Hantering van personeel en personeelsake. HR ondervinding sal voordelig wees. Salarise en lone en te boek stelling daarvan. Rapportering en skakeling met bestuur en personeel. ‘n Toepaslike B-graad of diploma in Finansiële Rekenkunde en Bestuur of soortgelyke kwalifikasie sal voordelig wees. 8 tot 10 jaar toepaslike ondervinding. Deeglike kennis van algemene rekenkundige beginsels en stelsels. Kennis van rekenaars en programme. Vermoë om onder druk, op eie en buite normale werksure te werk (soos verlang mag word). Bewese vermoë ten opsigte van bestuur, taalvaardigheid (Afrikaans en Engels) en om met mense te werk. Geldige rybewys en eie vervoer. Geen kriminele rekord.
Stuur aansoeke (VOLLEDIGE CV met afskrif van ID-dokument en kwalifikasies asook salarisverwagting) aan tani@razz.co.za


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*